Verksamhet

FMK Jämtland – Härjedalen bedriver utbildning för medlemmarna. Här nedan kan ni se vad som är inplanerat och vad kurserna har för innehåll.
Kom gärna med egna önskemål om ni önskar lära er något som vi ännu  inte har med i verksamheten.
Klicka på kontakta oss och skriv ned era önskemål, anmäl dig till en kurs eller bocka för att du vill bli kontaktad.

Aktiviteter / Trafiksäkerhetsarrangemang     Tidpunkt   Ansvarig

Rekrytering av medlemmar                                            Hela året      Medlemmarna
Utbildning ekonomisk körning                                     Under året   Utb.kommitén
Halkkörning för allmänheten                                       Under året   Utb.kommitén
”Mörkerkörning”                                                            Hösten          Utb.kommitén
Tjejmekarkväll                                                                Under året    Utb.kommitén
Äldre vid ratten                                                             Under året    Utb.kommitén
Repetitionskurs för bilförare                                         Hösten          Utb.kommitén