Föredrag vid FMK/JH Årsmöte 2024 om Östersunds framtid.

Sammanfattning av föredraget vid FMK/JH Årsmöte 2024-03-21.

Inbjuden att hålla kvällens föredrag var Stadsarkitekt Maria Boberg som berättade att det är mycket på gång i Östersund, nu och i framtiden när det gäller byggnationer och nya områden.

Det planeras för nya och utökning av befintliga bostadsområden.
Enligt bif. bild ovan kan man se alla påbörjade och planerade områden.
Här är några utdrag från dessa.
Marken där Fd Betongstationen låg kommer att bli bebyggt av Bauhaus med början 2025. Trafiksituationen i Odenskog kommer också att ses över i samband med detta. Blomstergården vid G:a Slakteriet kommer att bebyggas. Storsjö Strand kring Bangårdsgatan kommer att utökas med fler äldreboende.
Angående ombyggnad av Busstorget och omplacering av bussterminal som tidigare fick avslag kommer det att bli en omstart.
När det gäller Frösön så kommer Frösö Strand att utökas med nya bostäder och ett nytt fängelse.  Vid G:a Frösö Zoo kommer det att bli radhus, förskola och äldreboende.
Vid Mosebacke blir det mest villabebyggelse. Området vid Lövstabadet blir bebyggt med bostäder och en skola.

Försvaret har påbörjat sin etablering med etappvis utbyggnad i området kring Torråsen där även skidspår och leder kommer att ses över. 
I Verksmon/Torvalla kommer dataföretaget ECO DataCenter att bygga en serverhall på en tomt de köpt av kommunen.  
Planen om bostadsbyggandet vid Sandvikens Camping som tidigare inte gick igenom kommer att återupptas. Trafiksituationen för trafiken över Vallsundsbron -Vallaleden- Strandgatan måste också lösas.
Kommunen har även ambitionen att öka buss- och cykelåkandet inom Östersund och därigenom minska bilåkandet.
Det här är väl i stora drag kommunens planer som ligger i framtidens närtid.
Föredraget avslutades med en liten frågestund där Maria svarade på medlemmarnas frågor.
Har jag glömt något projekt så kommer det säkert upplysningar om detta via Radio/TV och tidningar när det blir aktuellt.
Text: Bosse Th
Bilder: Kent Jönsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *