Föredrag vid FMK/JH Årsmöte 2024 om Östersunds framtid.

Sammanfattning av föredraget vid FMK/JH Årsmöte 2024-03-21.

Inbjuden att hålla kvällens föredrag var Stadsarkitekt Maria Boberg som berättade att det är mycket på gång i Östersund, nu och i framtiden när det gäller byggnationer och nya områden.

Det planeras för nya och utökning av befintliga bostadsområden.
Enligt bif. bild ovan kan man se alla påbörjade och planerade områden.
Här är några utdrag från dessa.
Marken där Fd Betongstationen låg kommer att bli bebyggt av Bauhaus med början 2025. Trafiksituationen i Odenskog kommer också att ses över i samband med detta. Blomstergården vid G:a Slakteriet kommer att bebyggas. Storsjö Strand kring Bangårdsgatan kommer att utökas med fler äldreboende.
Angående ombyggnad av Busstorget och omplacering av bussterminal som tidigare fick avslag kommer det att bli en omstart.
När det gäller Frösön så kommer Frösö Strand att utökas med nya bostäder och ett nytt fängelse.  Vid G:a Frösö Zoo kommer det att bli radhus, förskola och äldreboende.
Vid Mosebacke blir det mest villabebyggelse. Området vid Lövstabadet blir bebyggt med bostäder och en skola.

Försvaret har påbörjat sin etablering med etappvis utbyggnad i området kring Torråsen där även skidspår och leder kommer att ses över. 
I Verksmon/Torvalla kommer dataföretaget ECO DataCenter att bygga en serverhall på en tomt de köpt av kommunen.  
Planen om bostadsbyggandet vid Sandvikens Camping som tidigare inte gick igenom kommer att återupptas. Trafiksituationen för trafiken över Vallsundsbron -Vallaleden- Strandgatan måste också lösas.
Kommunen har även ambitionen att öka buss- och cykelåkandet inom Östersund och därigenom minska bilåkandet.
Det här är väl i stora drag kommunens planer som ligger i framtidens närtid.
Föredraget avslutades med en liten frågestund där Maria svarade på medlemmarnas frågor.
Har jag glömt något projekt så kommer det säkert upplysningar om detta via Radio/TV och tidningar när det blir aktuellt.
Text: Bosse Th
Bilder: Kent Jönsson

Halkkörning Lungre motorstadion 28 januari 2024.

Årets halkkörning på Lungre Motorstadion söndagen den 28 januari!
FMK/JH tillsammans med Motormännen hjälpte tillresta bilförare att ta sig runt provbanorna.
Tony från FAK såg till att alla fick information om banornas upplägg och körteknik vid halt underlag.
Margareta delade ut frågeformulär från Länsförsäkringar om trafik som all fick svara på efter bästa förmåga. Vinst/Vinster delas ut när svaren är rättade! Meddelas via FB och hemsida!
Ulla, Viola och Mona delade ut korv och dryck till alla som ville ha, och det ville dom! (Ulla var ute och servade grabbarna på fältet med korv och dryck)
Motormännen hade en egen liten utställning i anslutning till serveringen.
Deltagarantalet i år var väl ingen höjdare. Enl. uppgift under hälften mot var det brukar vara.
Men de som var där. Kom, sågs och segrade!
Och ett Tack till våra sponsorer och alla ni andra som gjort det möjligt att genomföra årets halkkörning.

Referat från årsmötet 2023

FMK hade den 23 mars sitt årsmöte på Travet. Ett 50-tal medlemmar hade lockats med medlemslotteri, god mat och sist men inte minst en genomgång om Trygghetens Hus i Östersund.
Daniel Hedin, utbildningssamordnare för Räddningstjänsten i Jämtland berättade lättsamt och informativt om tillblivelsen av Trygghetens Hus.

Daniel Hedin
Det började efter tågolyckan i Kälarne 1997 att diskuteras en samlokalisering av så många myndigheter som möjligt till en gemensam organisation. Det dröjde ända till 2009 när ATS lades ner då det blev goda möjligheter för en samlokalisering.
I dagsläget äger alla kommuner Trygghetens Hus utom Åre kommun som enligt uppgift är på väg in som medlem. De myndigheter som ursprungligen bildade Trygghetens Hus var SOS Alarm, Jämtland/Härjedalen region, Svenska Kyrkan, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen och Försvarsmakten. I ett senare skede tillkom 1177. Trygghetens Hus är ett helt unikt projekt i Sverige och hela Europa.
Under åren 2009-2014 sammanträdde alla blåljusmyndigheter varje månad. Den allra största vinsten med den här nya organisationen var dock att informella möten mellan dessa myndigheter kunde ske väldigt snabbt på grund av den gemensamma lokaliseringen.
Dock hände något 1 januari 2015 som skakade om polisens verksamhet betydligt! Polismyndigheten omstrukturerade då sin verksamhet genom att en stor del av Sveriges polismyndigheter flyttades till Umeå och kom att administreras därifrån. Den nya benämningen blev då Polisregion Nord.

2017 flyttar åklagarmyndigheten till eget hus inom området och det blev lite bekymmersamt då många av åklagarmålen också berörde de andra myndigheterna.
2020 fick äntligen polisen ett eget häkte i Östersund som enligt uppgift idag har fullt i alla sina arrester.
I Jämtland finns 16 ambulanser, 1 helikopter och 1 drönare som SOS Alarm har ett ansvar för. Då SOS Alarm har ett nationellt telefonnummer kan övriga Sverige hämta hjälp från SOS Alarm i Jämtland i nödläge.
Daniel Hedin berättade att det f n råder stor brist på deltidsbrandmän och uppmanade alla enträget att sprida vidare till intresserade att dom är så välkomna!
Fr o m 2 maj så kommer HjärtLung-utbildning att ske för ambulans- och polispersonal samt alla frivilliga personer som vill hjälpa till i ett nödläge.  Alla som genomgått HL-utbildning, måste då installera en SMSapp. Råkar de befinna sig i närheten av en nödställd får de då ett SMS och kan snabbt hjälpa till innan räddningspersonal anländer. Appen heter SMS-livräddare och kan laddas ner redan nu. Jan Näsvall är projektledare för detta.
FMK och M (Motormännen) hade gemensamt anordnat denna träff. Stig-Björn Sundell medlem i Motormänen avtackade Daniel Hedin för den mycket intressanta genomgången.
Text: Mona Wallander

Foto: Mona Wallander & Bosse Thorhuus

Resa till Hammerdal med FMK/JH den 7 oktober 2022

En liten reseskildring fritt ur minnet! Och ja, minnet räckte i alla fall till detta.
Fyrtio glada resenärer hade hörsammat kallelsen, det var egentligen fler anmälda med det var max 40 som fick plats på denna bussresa till Hammerdal för studiebesök hos Norrlands Trähus och Fyrås Trä.
Vi blev uppdelade i två grupper för att det skulle bli lättare vid besöken och att Åsgården inte kunde ta emot så många matgäster samtidigt.
Vår grupp började hos Norrlands Trähus där Niklas Nässén guidade oss igenom hela produktionskedjan. Norrlands Trähus är ett familjeföretag som har funnits i ca 20 år med 60 st anställda och med omsättning på ca 80-90 milj/år. De tillverkar ca 300 hus om år.

Han berättade att tillverkningen beställdes av byggföretag som projekterade bostadsområden och som i sin tur säljer och monterar husen på plats. Monteringen av husen kunde börja vi 07.00 och vara vädersäkrade med tak på vid 14.00-15.00 samma dag. (om vädret tillåter)
(Har själv ett förflutet i branschen då jag har ritat monteringsfärdiga hus åt ett företag på 70-talet som inte finns längre. Intressant att se att det fungerar i stort sett lika nu som då. Reds.anm.)

Åkte sedan vidare till Åsgården där vi avlöste den andra gruppen för lunch. Därefter fortsatte resan till Fyrås Trä. Där Anders Pålsson tog emot oss med att visa en liten film som visade företagets produktion. Efter det blev det rundvandring på området som idag är 22 ha stort. När de startade 1985 var området 2 ha. De är 40 anställda och är självförsörjande när det gäller drift och underhåll.


Produktionen består av många olika längder och dimensioner av både impregnerade och oimpregnerade stolpar.
Företaget har en årsproduktionen i storleken av 1 miljon stolpar, som köps upp av olika företag i Sverige och flera länder vilka sedan säljer vidare till kunder.


Och där slutade den dagen med bussresa hem igen till Östersund.
Ett stort tack till våra arrangörer av resan.
Eva Persson och Kent Jönsson som lyckades pussla ihop resan med ett mycket bra arrangemang.
Fick med reseledare Kent på bild.

Text & foto: Bosse Thorhuus

Studiebesök hos Cowboykåken 14 juni 2022

Hej FMK:are!

En återblick på bussresan till Mårdsjön och Cowboykåken med text och bilder.

Vi, inte alla. Gjorde en bussresa till Mårdsjön och Cowboykåken tisdagen 14 juni 2022, som blev väldigt uppskattad.
Dick Bewarp, ”en 08 som flyttade till Mårdsjön -08” som är ägare till Kåken berättade ingående hur han byggde upp det hela. Tankar på bygget började ta form redan under 2008 då han flyttade från Stockholm till Mårdsjön. Han hade innan det sökt lämpliga platser att flytta till. Då han sökte sig uppåt landet blev fastigheterna billigare ju längre upp han kom och det slutade i Mårdsjön.
Han bodde i ett väldigt dåligt hus på fastigheten under byggtiden, som han senare rev. Hela byggprojektet tog 3 år att slutföra.
Han la ner mycket tid på att handbarka alla stockarna som också gjorde att han höll på att ge upp projektet. Med arbetsdagar på 14-15 timmar.
Som det också står vid Entrén, 300 Logs, 1000 days East 2012
Grannar och bybor ställde upp med mycket hjälp under byggtiden.
Han ville ha ett Alaska-inspirerat timmerhus och hade därför kontakt med en amerikan som byggt flera liknade timmerkåkar.
Eftersom han har lite ”myror i brallan” så drog han igång ett nytt projekt där han åter fick byborna att engagera sig som slutade med Cowboybåten med bryggplats och samlingsstuga vid sjön.

Eftersom vi fick tid över på dagen, så kunde vi med kort varsel åka vidare till Lillsjöhögen och få en guidad tur vid Stavkyrkan som byborna byggt i egen regi.

Mer Info. Cowboykåken: Sök på Cowboykåken via internet
Mer Info. Stavkyrkan: Sök på Lillsjöhögen Stavkyrka via internet

Text & bild: Bosse Th

Klicka på Cowboy-Moto så finns fler bilder!

ExpoNorr 2019

Expo Norr genomfördes 2019-05-17-19 på Östersunds Arena. Monterplatsen var inne på Expo Norr i hallen. Vi lyckades värva 8 medlemmar under mässan. Som vanligt hade vi gissnings- tävlan hur många godisar det fanns i burken och vinnarna var Maj-Britt Pellving, Hilkka Lööv och Micael Lindberg som belönades med varsin godisburk.
Självtesten på cykelfrågor var det många som fyllde i. Elcykel från kommunen och info om cykelvägar lämnades ut. Krocksläden var som vanligt på plats liksom föreningens släp.
Vinnare av Godisburkar:
2019-05-17 Maj-Britt Pellving gissade 589 rätt 5962019-05-18 Hilkka Lööv gissade 613 rätt 6082019-05-19 Micael Lindberg gissade 578 rätt 577
Vi som är på bild är: Solveig Bolin, Ulla Bergström och Tord Andersson.
Text: Ulla Bergström
Foto: Birgitta Andersson