Däckbyte våren 2024

Hej FMK:are!

OK, ni har säkert fått mail eller annan info. om att boka tid för byte till sommardäck/hjul.
Här får ni i alla fall prisalternativen från Däckia! Erbjudandet gäller för en bil/medlemskap.
OBS!! Erbjudandet gäller till den 15 maj 2024. Och bara vid uppvisande av giltigt medlemskort.
Vår eminente Göran Westman har i veckan haft en förhandling med Däckia.
Och följande priser gäller för kommande sommarsäsong 2024.
Däckhotell 650:- för Medlem👍
Skiftning av däck 250:- för Medlem👍
Däckhotell 895:- för Icke Medlem
Skiftning av däck 399:- för Icke Medlem
Som ni ser så finns lite ekonomiska vinster att göra som medlem i FMK/JH.👍Kanske ett argument till att värva fler medlemmar??

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid.
Byt däck och kör försiktigt!
Och skynda fynda!
https://www.dackia.se/dackverkstad/ostersund/SE0001501041.html

Föredrag vid FMK/JH Årsmöte 2024 om Östersunds framtid.

Sammanfattning av föredraget vid FMK/JH Årsmöte 2024-03-21.

Inbjuden att hålla kvällens föredrag var Stadsarkitekt Maria Boberg som berättade att det är mycket på gång i Östersund, nu och i framtiden när det gäller byggnationer och nya områden.

Det planeras för nya och utökning av befintliga bostadsområden.
Enligt bif. bild ovan kan man se alla påbörjade och planerade områden.
Här är några utdrag från dessa.
Marken där Fd Betongstationen låg kommer att bli bebyggt av Bauhaus med början 2025. Trafiksituationen i Odenskog kommer också att ses över i samband med detta. Blomstergården vid G:a Slakteriet kommer att bebyggas. Storsjö Strand kring Bangårdsgatan kommer att utökas med fler äldreboende.
Angående ombyggnad av Busstorget och omplacering av bussterminal som tidigare fick avslag kommer det att bli en omstart.
När det gäller Frösön så kommer Frösö Strand att utökas med nya bostäder och ett nytt fängelse.  Vid G:a Frösö Zoo kommer det att bli radhus, förskola och äldreboende.
Vid Mosebacke blir det mest villabebyggelse. Området vid Lövstabadet blir bebyggt med bostäder och en skola.

Försvaret har påbörjat sin etablering med etappvis utbyggnad i området kring Torråsen där även skidspår och leder kommer att ses över. 
I Verksmon/Torvalla kommer dataföretaget ECO DataCenter att bygga en serverhall på en tomt de köpt av kommunen.  
Planen om bostadsbyggandet vid Sandvikens Camping som tidigare inte gick igenom kommer att återupptas. Trafiksituationen för trafiken över Vallsundsbron -Vallaleden- Strandgatan måste också lösas.
Kommunen har även ambitionen att öka buss- och cykelåkandet inom Östersund och därigenom minska bilåkandet.
Det här är väl i stora drag kommunens planer som ligger i framtidens närtid.
Föredraget avslutades med en liten frågestund där Maria svarade på medlemmarnas frågor.
Har jag glömt något projekt så kommer det säkert upplysningar om detta via Radio/TV och tidningar när det blir aktuellt.
Text: Bosse Th
Bilder: Kent Jönsson

FMK Jämtland – Härjedalen kallar till årsmöte 21 mars 2024!

FMK inbjuder medlemmar med respektive till extra årsmöte, följt av ordinarie årsmöte på Spiltas krog, Östersunds travbana. Torsdag 21 mars kl. 18.00. Årsmötesförhandlingar, närvarolotteri och föreläsning av statsarkitekt Maria Boberg. Buffé och kaffe till subventionerat pris á 200 kr/pers.
Ev. motioner och bindande anmälan till buffén senast 7 mars till info@fmkjh.se!

Halkkörning Lungre motorstadion 28 januari 2024.

Årets halkkörning på Lungre Motorstadion söndagen den 28 januari!
FMK/JH tillsammans med Motormännen hjälpte tillresta bilförare att ta sig runt provbanorna.
Tony från FAK såg till att alla fick information om banornas upplägg och körteknik vid halt underlag.
Margareta delade ut frågeformulär från Länsförsäkringar om trafik som all fick svara på efter bästa förmåga. Vinst/Vinster delas ut när svaren är rättade! Meddelas via FB och hemsida!
Ulla, Viola och Mona delade ut korv och dryck till alla som ville ha, och det ville dom! (Ulla var ute och servade grabbarna på fältet med korv och dryck)
Motormännen hade en egen liten utställning i anslutning till serveringen.
Deltagarantalet i år var väl ingen höjdare. Enl. uppgift under hälften mot var det brukar vara.
Men de som var där. Kom, sågs och segrade!
Och ett Tack till våra sponsorer och alla ni andra som gjort det möjligt att genomföra årets halkkörning.

Däckbyte hösten 2023

Hej FMK:are!

Följande priser gäller för kommande vintersäsong. 2023-2024.
Däckhotell 650:- för Medlem👍
Skiftning av däck 250:- för Medlem👍
Däckhotell 895:- för Icke Medlem
Skiftning av däck 399:- för Icke Medlem
Som ni ser så finns lite ekonomiska vinster att göra som medlem i FMK/JH.
Kanske ett argument till att värva fler medlemmar??
Byt däck och kör försiktigt!
https://www.dackia.se/dackverkstad/ostersund/SE0001501041.html

ExpoNorr 2-4 juni 2023

Det behövs lite hjälp vid vår monter under mässdagarna. Kanske just du kan hjälpa till för att visa upp FMK/JH. Mässan kommer i år att hålla till vid Östersunds Tennishall där jag tror att det en gång i tiden var där allting startade.
Det finns viss bemanning av vår monter, men vi behöver vara fler för att det inte ska bli för jobbigt för några stycken. Blir vi fler så blir det mindre pass/person.

Styrelsen för FMK/JH har beslutat att deltaga vid årets ExpoNorr Mässa. För att synliggöra oss mer för allmänheten och att kunna värva fler medlemmar till föreningen.
För att kunna bemanna vår monter så söker vi frivilliga för att fylla på bemanningen under de dagar mässan pågår. Man bör vara minst tre, helst kanske fyra per pass för att byta av varandra för mat och kaffe och lite rast vila.
Passen kommer att delas upp i för- och eftermiddagspass.
Till er som anmäler intresse att vara med kommer att få mer info om tider och andra praktiska detaljer om ni skickar över ett mail till: info@fmkjh.se
eller ring S-G Olsson 070-554 90 24
Till ExpoNorr hemsida

Däckbyte våren 2023

Hej FMK:are!

Vår eminente Göran Westman har i veckan haft en förhandling med Däckia.
Och följande priser gäller för kommande säsong.
Däckhotell 650:- för Medlem👍
Skiftning av däck 250:- för Medlem👍
Däckhotell 895:- för Icke Medlem
Skiftning av däck 399:- för Icke Medlem
Som ni ser så finns lite ekonomiska vinster att göra som medlem i FMK/JH.👍
Kanske ett argument till att värva fler medlemmar??
Byt däck och kör försiktigt!

Referat från årsmötet 2023

FMK hade den 23 mars sitt årsmöte på Travet. Ett 50-tal medlemmar hade lockats med medlemslotteri, god mat och sist men inte minst en genomgång om Trygghetens Hus i Östersund.
Daniel Hedin, utbildningssamordnare för Räddningstjänsten i Jämtland berättade lättsamt och informativt om tillblivelsen av Trygghetens Hus.

Daniel Hedin
Det började efter tågolyckan i Kälarne 1997 att diskuteras en samlokalisering av så många myndigheter som möjligt till en gemensam organisation. Det dröjde ända till 2009 när ATS lades ner då det blev goda möjligheter för en samlokalisering.
I dagsläget äger alla kommuner Trygghetens Hus utom Åre kommun som enligt uppgift är på väg in som medlem. De myndigheter som ursprungligen bildade Trygghetens Hus var SOS Alarm, Jämtland/Härjedalen region, Svenska Kyrkan, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen och Försvarsmakten. I ett senare skede tillkom 1177. Trygghetens Hus är ett helt unikt projekt i Sverige och hela Europa.
Under åren 2009-2014 sammanträdde alla blåljusmyndigheter varje månad. Den allra största vinsten med den här nya organisationen var dock att informella möten mellan dessa myndigheter kunde ske väldigt snabbt på grund av den gemensamma lokaliseringen.
Dock hände något 1 januari 2015 som skakade om polisens verksamhet betydligt! Polismyndigheten omstrukturerade då sin verksamhet genom att en stor del av Sveriges polismyndigheter flyttades till Umeå och kom att administreras därifrån. Den nya benämningen blev då Polisregion Nord.

2017 flyttar åklagarmyndigheten till eget hus inom området och det blev lite bekymmersamt då många av åklagarmålen också berörde de andra myndigheterna.
2020 fick äntligen polisen ett eget häkte i Östersund som enligt uppgift idag har fullt i alla sina arrester.
I Jämtland finns 16 ambulanser, 1 helikopter och 1 drönare som SOS Alarm har ett ansvar för. Då SOS Alarm har ett nationellt telefonnummer kan övriga Sverige hämta hjälp från SOS Alarm i Jämtland i nödläge.
Daniel Hedin berättade att det f n råder stor brist på deltidsbrandmän och uppmanade alla enträget att sprida vidare till intresserade att dom är så välkomna!
Fr o m 2 maj så kommer HjärtLung-utbildning att ske för ambulans- och polispersonal samt alla frivilliga personer som vill hjälpa till i ett nödläge.  Alla som genomgått HL-utbildning, måste då installera en SMSapp. Råkar de befinna sig i närheten av en nödställd får de då ett SMS och kan snabbt hjälpa till innan räddningspersonal anländer. Appen heter SMS-livräddare och kan laddas ner redan nu. Jan Näsvall är projektledare för detta.
FMK och M (Motormännen) hade gemensamt anordnat denna träff. Stig-Björn Sundell medlem i Motormänen avtackade Daniel Hedin för den mycket intressanta genomgången.
Text: Mona Wallander

Foto: Mona Wallander & Bosse Thorhuus

FMK/JH Kallar till Årsmöte 2023

FMK Jämtland – Härjedalen årsmöte 23 mars 2023
Tid: Torsdagen 23 mars kl. 1800.
Plats: Spiltas krog, Östersunds travbana.
FMK inbjuder medlemmar med respektive till årsmöte!
Årsmötesförhandlingar, närvarolotteri och information
om Trygghetens hus. 
Buffé och kaffe till subventionerat pris á 150 kr/pers.
Bindande anmälan till buffén senast 10 mars till info@fmkjh.se

Motioner föreslagna av styrelsen att behandlas på årsmötet.
Motion 1: https://fmkjh.se/wp-content/uploads/2023/02/Motion-nr-1-fran-styrelsen-att-behandla-vid-ordinarie-arsmote-2023.pdf

Motion 2: https://fmkjh.se/wp-content/uploads/2023/02/Motion-nr-2-fran-styrelsen-att-behandla-vid-ordinarie-arsmote-2023.pdf

Halkkörning på Lungre Motorstadion 29/1 2023

Gratis tillfälle att träna körning på halt underlag söndag 29 januari 2023 kl 11.00
FMK och Motormännen inbjuder traditionsenligt allmänheten att gratis öva halkkörning på anläggningarna vid Östersunds motorstadion (Ca 8 km från Östersund längs väg 87 mot Stugun). Senaste anmälan är kl 14.00 och man kan köra till kl 15.00
Många av oss norrlänningar anser att vi är duktiga på att behärska våra bilar även på halt underlag.
Det kan vara så, men det skadar inte att uppöva förmågan. Många av oss har kanske bytt till modernare bilar med antisladd och andra tekniska finesser och då inte lärt oss hur de beter sig, när det uppstår en oväntad situation på isigt underlag.
Vi tar även upp andra frågor kring trafiksäkerhet och bjuder på fika och varmkorv.
Tag med bilen, maken/makan, barnen, barnbarnen och vänner till en lärorik och kul dag. Även de som övningskör är välkomna med sina handledare.

Frågor och andra funderingar besvaras av Göran Westman
Mobil 070-659 85 55
Mail  gwe.ostersund@telia.com