Referat från årsmötet 2023

FMK hade den 23 mars sitt årsmöte på Travet. Ett 50-tal medlemmar hade lockats med medlemslotteri, god mat och sist men inte minst en genomgång om Trygghetens Hus i Östersund.
Daniel Hedin, utbildningssamordnare för Räddningstjänsten i Jämtland berättade lättsamt och informativt om tillblivelsen av Trygghetens Hus.

Daniel Hedin
Det började efter tågolyckan i Kälarne 1997 att diskuteras en samlokalisering av så många myndigheter som möjligt till en gemensam organisation. Det dröjde ända till 2009 när ATS lades ner då det blev goda möjligheter för en samlokalisering.
I dagsläget äger alla kommuner Trygghetens Hus utom Åre kommun som enligt uppgift är på väg in som medlem. De myndigheter som ursprungligen bildade Trygghetens Hus var SOS Alarm, Jämtland/Härjedalen region, Svenska Kyrkan, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Polisen och Försvarsmakten. I ett senare skede tillkom 1177. Trygghetens Hus är ett helt unikt projekt i Sverige och hela Europa.
Under åren 2009-2014 sammanträdde alla blåljusmyndigheter varje månad. Den allra största vinsten med den här nya organisationen var dock att informella möten mellan dessa myndigheter kunde ske väldigt snabbt på grund av den gemensamma lokaliseringen.
Dock hände något 1 januari 2015 som skakade om polisens verksamhet betydligt! Polismyndigheten omstrukturerade då sin verksamhet genom att en stor del av Sveriges polismyndigheter flyttades till Umeå och kom att administreras därifrån. Den nya benämningen blev då Polisregion Nord.

2017 flyttar åklagarmyndigheten till eget hus inom området och det blev lite bekymmersamt då många av åklagarmålen också berörde de andra myndigheterna.
2020 fick äntligen polisen ett eget häkte i Östersund som enligt uppgift idag har fullt i alla sina arrester.
I Jämtland finns 16 ambulanser, 1 helikopter och 1 drönare som SOS Alarm har ett ansvar för. Då SOS Alarm har ett nationellt telefonnummer kan övriga Sverige hämta hjälp från SOS Alarm i Jämtland i nödläge.
Daniel Hedin berättade att det f n råder stor brist på deltidsbrandmän och uppmanade alla enträget att sprida vidare till intresserade att dom är så välkomna!
Fr o m 2 maj så kommer HjärtLung-utbildning att ske för ambulans- och polispersonal samt alla frivilliga personer som vill hjälpa till i ett nödläge.  Alla som genomgått HL-utbildning, måste då installera en SMSapp. Råkar de befinna sig i närheten av en nödställd får de då ett SMS och kan snabbt hjälpa till innan räddningspersonal anländer. Appen heter SMS-livräddare och kan laddas ner redan nu. Jan Näsvall är projektledare för detta.
FMK och M (Motormännen) hade gemensamt anordnat denna träff. Stig-Björn Sundell medlem i Motormänen avtackade Daniel Hedin för den mycket intressanta genomgången.
Text: Mona Wallander

Foto: Mona Wallander & Bosse Thorhuus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *