Bli medlem i FMKJH

Tjäna pengar? Ja det är faktiskt möjligt!
Som medlem har du möjlighet att utnyttja våra rabatter hos de firmor vi har avtal med. Se länken.
https://fmkjh.se/wordpress/avtal__trashed/avtal-2-2/
Bli Medlem genom att betala medlemsavgiften för 2024.
Till Bankgiro 120-8230
Betala 200:- för ett år!
Som medlem upp till och med 25 år 100:- för ett år.
Meddela dina personuppgifter via mail till: info@fmkjh.se
OBS! Ange bara dina första 6 siffror i person-numret