Avtal

FMKJH har tecknat avtal med följande företag.
Gällande medlemskort skall alltid uppvisas utan uppmaning.